ไทโอยูเรีย แพ็ค 1 กิโลกรัม

ไทโอยูเรีย แพ็ค 1 กิโลกรัม

อ่านเพิ่มเติม

ไทโอยูเรีย กระสอบแพ็คกิโล 25 ถุง

ไทโอยูเรีย กระสอบแพ็คกิโล 25 ถุง

อ่านเพิ่มเติม

ขายส่ง แบบกระสอบ

เรทราคาส่งสำหรับร้านค้า และลูกค้าที่สั่งจำนวน

- ขายส่งเริ่มที่เรท 5 กระสอบ,10 กระสอบ,20 กระสอบ 
- ขายส่งสามารถจัดส่งได้จำนวนมาก 160 กระสอบ(1รถกะบะ) และ 800 กระสอบ (1ตู้คอนเทนเนอร์)

อ่านเพิ่มเติม

ขายปลีก กระสอบ 25 กิโลกรัม

ไทโอยูเรีย ตัวนี้เป็นสารสังเคราะห์ เพื่อช่วยกระตุ้นการแตกใบอ่อนและกระตุ้นตาดอก ตามความเหมาะสม ในภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย นิยมใช้ในการทำไม้ผลนอกฤดู

นิยมใช้กับไม้ผลดังนี้ค่ะ
1.ช่วยกระตุ้นการแตกตาใบใหม่ใน มะม่วง มังคุด ชมพู่ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่
2.ช่วยกระตุ้นให้แตกตาดอกอย่างสม่ำเสมอหลังจากการชักนำช่อดอกใน ลำไย มะม่วง มะนาว ทุเรียน เงาะ องุ่น มะลิ ลิ้นจี่

อ่านเพิ่มเติม

ไทโอยูเรีย กระสอบ 25 กิโลกรัม

ไทโอยูเรีย กระสอบ 25 กิโลกรัม

อ่านเพิ่มเติม
^