// เกี่ยวกับไทโอยูเรีย

สารไทโอยูเรีย หรือไทโอคาร์บาเมต

สารไทโอยูเรีย หรือไทโอคาร์บาเมต (Thiourea; สูตรโครงสร้าง: SC(NH2)2) คือ สารอินทรีย์ที่มีกำมะถัน หรือออร์กาโนซัลเฟอร์ ชนิดหนึ่งมีโครงสร้างคล้ายยูเรีย ยกเว้นออกซิเจน ที่ถูกแทนที่ด้วยกำมะถัน โดยสารไทโอยูเรีย มีแนวโน้มเพิ่มเปอร์เซ็นการแตกตาได้ เนื่องจากไทโอยูเรียมีไนโตรเจน 36% และอนุภาคกำมะถันเป็นส่วนประกอบของกรดอะมิโนซีสเทอีน และเมไทโอนิน ซึ่งเป็นสารประกอบของโปรตีน และกรดอะมิโน ซึ่งทั้งสองชนิดเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ อินทรีย์สารหลายชนิด โดยกำมะถันจะเปลี่ยนรูปเป็นซันเฟต ซึ่งละลายน้ำง่าย เคลื่อนย้ายสารนี้ทางท่ออาหาร เพื่อใช้สังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อน ผลหรือปลายราก การดูดซึมซัลเฟตของราก ทำให้พืชมีอาหารสะสมมากขึ้น โดยมีผลลดปริมาณสารยับยั้ง การเจริญเติบโตภายในพืช ทั้งนี้

**สารไทโอยูเรีย,ไม่มีผลในการชักนำให้ตายอดเปลี่ยนเป็นตาดอกได้ จึงต้องทำการบำรุงพืชให้พร้อมสำหรับการแตกตาดอก 
โดยมีสารไทโอยูเรีย ช่วยทำลายการพักตัว และทำให้ ตาใบ/ช่อดอก เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ**

คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์

ชื่อตาม IUPAC : Thiourea
ชื่ออื่น : Thiocarbamide
สูตรทางเคมี : CH4N2S
น้ำหนักโมเลกุล : 76.12 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นของแข็งสีขาว (white solid)
ความหนาแน่น : 1.405 g/ml
จุดหลอมเหลว : 182 oC 455 ok, 360 oF
ความสามารถละลายได้ : 14.29/100 ml (25 oC) ในน้ำ

การใช้ ด้านอุตสาหกรรม

1. ใช้เพื่อผลิตไธโอยูเรียไดออกไซด์
2. ตัวแทนการฟอกสีและตัวแทนการลอยตัวของเหมืองโลหะ
3. การย้อมสีเสริม
4. ยางเร่ง
5. นักพัฒนาและผงหมึก
6. ชุบสารเติมแต่ง
7. ใช้ในการผลิตทองคำและทองแดงด้วยไฟฟ้า
8. วัสดุของเรซิ่นอัดผง
9. ใช้ในการผลิตโลชั่นคลื่นเย็น

 การใช้ ด้านการเกษตร

1.ช่วยลดปริมาณสารยับยั้ง การเจริญเติบโต
2.กระตุ้นการงอกของเมล็ด
3.ช่วยกระตุ้นการแตกตาใบใหม่ให้เร็วขึ้นและสม่ำเสมอ ในช่วงการเตรียมต้น ในไม้ผลเพื่อการผลิตนอกฤดู
4.ช่วยกระตุ้นการแตกตาดอกได้ แต่ต้องมีการใช้สารชักนำการออกดอกก่อน หรือทำการสะสมอาหารให้พร้อมที่จะแท่งช่อดอก

*** อัตราการใช้สารไทโอยูเรียเพื่อการฉีดพ่นเพื่อกระตุ้นแตกตาใบ และชักนำออกดอก ใช้ในความเข้มข้นแตกต่างไปตามชนิดพืช

 ข้อควรระวัง

1.ไม่ควรฉีดพ่นในระยะใบอ่อน จะส่งผลทำให้พืชใบไหม้ได้
2.ไม่ควรฉีดพ่นในสภาพอากาศร้อน หรือสภาพอากาศที่มีความชื้นต่ำ
3.ใช้ได้กับไม้ผลบ้างชนิดที่เป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่สามารถใช้กับพืชไร่ พืชผัก

*** ช่วงเวลาการใช้พ่นให้โดนใบควรทำในช่วงเช้าหรือเย็น ถ้าพ่นในช่วงแดดจัดอาจทำให้ใบไหม้ได้

 นิยมใช้กับพืช ดังนี้

1.ช่วยกระตุ้นการแตกตาใบใหม่ใน มะม่วง มังคุด ชมพู่ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่
2.ช่วยชักนำออกดอกใน ลำไย มะม่วง มะนาว ทุเรียน เงาะ องุ่น มะลิ ลิ้นจี่
3.ช่วยให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น และเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดใน มะเขือเปราะ

วิธีการใช้และอัตราการใช้

ชนิดของพืช

วิธีการใช้

มะลิ

1.กระตุ้นการออกดอก พ่นสารไทโอยูเรีย 200กรัม/น้ำ 20ลิตร  หลังพ่น 20 วันมะลิจะเริ่มออกดอก

มันสำปะหลัง

1.เร่งการแตกตาของท่อนพันธุ์ ผสมไทโอยูเรีย 100กรัม/น้ำ 20ลิตร แช่เป็นเวลา 30นาที-1ชั่วโมง

มะเขือเปราะ

1.เพื่ออัตราการงอก ผสมไทโอยูเรีย 10กรัม/น้ำ 2ลิตร แช่เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

มะนาว

1.กระตุ้นการออกดอก พ่นสารไทโอยูเรีย 30-50กรัม/น้ำ 20ลิตร

มะม่วง

1.กระตุ้นการแตกตาใบใหม่เร็วขึ้น หลังตัดแต่งทรงพุ่ม พ่นไทโอยูเรีย 100กรัม/น้ำ 20ลิตร มะม่วงจะแตกตาใบใน 7-10 วัน
2.กระตุ้นการแตกตาดอก ฉีดพ่นหลังจากชักนำให้ออกดอก พ่นไทโอยูเรีย 100กรัม+0-52-34 500กรัม+ฮิวมิค 10กรัม+อะมิโน 50ซีซี/น้ำ20ลิตร

ลำไย

1.กระตุ้นการแตกตาใบใหม่เร็วขึ้น หลังตัดแต่งทรงพุ่ม พ่นไทโอยูเรีย 100กรัม/น้ำ 20ลิตร
2.ใช้ร่วมกับสารชักนำการออกดอก 500กรัม+ไทโอยูเรีย 500กรัม+ฮิวมิค 100กรัม/น้ำ 200 ลิตร

มังคุด

1.กระตุ้นการแตกตาใบ พ่นไทโอยูเรีย 20-40 กรัม+น้ำตาลเด็กซ์โตรส 600กรัม/น้ำ 20ลิตร หลังพ่น 7-10 วันจะเริ่มแตกตาใหม่

ลิ้นจี่

1.กระตุ้นการแตกใบ หลังตัดแต่ทรงพุ่ม พ่นไทโอยูเรีย 100 กรัม/น้ำ20ลิตร ลิ้นจี่จะแตกตาใหม่ประมาณ 10-15 วัน
2.กระตุ้นให้แตกตาดอกสม่ำเสมอ เพื่อลิ้นจี่แท่งช่อดอกได้ 50 % พ่นไทโอยูเรีย 100กรัม/น้ำ 20 ลิตร

เงาะ

1.กระตุ้นการแตกตาใบ หลังตัดแต่ง พ่นไทโอยูเรีย 100กรัม/น้ำ 20ลิตร
2.กระตุ้นการแตกตาดอก หลังจากงดน้ำต้นเงาะพร้อมออกดอก พ่นไทโอยูเรีย 15 กรัม/ต้น

ชมพู่

1.เร่งการแตกตาใบให้ออกสม่ำเสมอ พ่นไทโอยูเรีย 100กรัม/น้ำ 20 ลิตรหลังพ่น 7-10 วันจะเริ่มแตกตาใหม่

องุ่น

1.กระตุ้นการแตกตาดอก ก่อนออกดอก 5.5 สัปดาห์ พ่นไทโอยูเรีย 300 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ส้มเขียวหวาน

1.กระตุ้นการแตกใบใหม่ พ่นไทโอยูเรีย 60กรัม/น้ำ 20 ลิตร แต่จะทำให้ออกทั้งตาใบและตาดอก

ทุเรียน

1.กระตุ้นการแตกดอก พ่นไทโอยูเรีย 30กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นเน้นกิ่งทีเห็นตาดอกระยะดอกไข่ปลา
ไม่ควรพ่นเน้นที่ใบมากเกินใบอาจจะทำให้ใบไหม้ได้


ไทโอยูเรีย,สารไทโอยูเรีย,ไทโอยูเรียนำเข้า,ไทโอยูเรียน 25 KG

^