นโยบายการคืนสินค้า

1.คืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าออเด้อร์เป็นตันและเป็นตู้ได้ตรวจเช็คสินค้าตรงหน้าแล้วปรากฏว่าไม่ใช่สินค้าตามข้อตกลงสามารถคืนสินค้าได้โดยปฏิเสธิการรับสินค้าได้ทันทีแต่ถ้าตรวจเช็คแล้วสินค้าตรงตามข้อตกลงประทับใจในส่วนใดเป็นพิเศษหากถูกใจรีวิวเป็นเกียรติให้ด้วยทางเราจะขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อและใจกว้างของท่านมากมาก

2.ในกรณีที่ท่านเช็คสินค้าแล้วตรงตามข้อตกลงแต่ทางผู้รับมีเหตุผลบางอย่างในการคืนซึ่งเป็นเหตุผลของผู้รับเองซึ่งไม่เกี่ยวกับเสป็คสินค้าและบริการของทางร้านทางผู้คืนสินค้าต้องชำระค่าจัดส่งและค่าจัดสินค้าขึ้นรถพร้อมค่าเสียเวลาคืนให้ส่วนประสานงานแล้วแต่เคสว่ายอดสั่งซื้อนั้นมีค่าการจัดการกี่บาท

3.ในกรณี พรีออเดอร์สั่งสินค้าเป็นตู้ จากโรงงาน หากสินค้าตรงตามข้อตกลง งดการคืนสินค้าทุกกรณี เพราะเป็นการสั่งผลิตล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงใช้เวลา 20-45 วัน ล๊อตbyล๊อต ไม่สามารถ Cancle ได้

^