ขายปลีก กระสอบ 25 กิโลกรัม (ชำระปลายทาง)


2,990 บาท


รายละเอียด

ไทโอยูเรีย ตัวนี้เป็นสารสังเคราะห์ เพื่อช่วยกระตุ้นการแตกใบอ่อนและกระตุ้นตาดอก ตามความเหมาะสม ในภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย นิยมใช้ในการทำไม้ผลนอกฤดู

นิยมใช้กับไม้ผลดังนี้ค่ะ
1.ช่วยกระตุ้นการแตกตาใบใหม่ใน มะม่วง มังคุด ชมพู่ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่
2.ช่วยกระตุ้นให้แตกตาดอกอย่างสม่ำเสมอหลังจากการชักนำช่อดอกใน ลำไย มะม่วง มะนาว ทุเรียน เงาะ องุ่น มะลิ ลิ้นจี่


^